Susanne og Thorsten fortæller

Vi har haft et handicappet barn på Posekær fra AUG07 til SEP20. Vi har oplevet en stor tryghed i at Posekær har haft vores barn boende.

Posekær har givet os en tryghed, der er nødvendig for at kunne give sit barn en anden adresse.

Vi har oplevet trygheden i hele forløbet.

Det med baggrund i et højt fagligt, udviklende og kærligt miljø.

Vi har oplevet god og fyldestgørende tværfaglig mundtlig & skriftlig dialog.

faglighed, omsorg & god rettidig kommunikation har været styrende, til barnet & derved forældrenes bedste.

Vi har altid oplevet en nærværende gruppe af personale, hvor der blev talt åbent om det der fungerede og det der kunne udvikles på.