Kontakt

Afdelingsleder, Børnehuset Lille Kolstrup:  Karen Bang Jakobsen

E-mail: kmja@aabenraa.dk Tlf.nr.: 29 44 40 66


Afdelingsleder, Børneinstitutionen Posekær: Mette Svendsen

E-mail: msv@aabenraa.dk  Tlf.nr.: 29 79 73 03

Administration

Louise Schmidt Lund, E-mail lslu@aabenraa.dk


Børnehuset Lille Kolstrup
Tlf. 7376 8681
E-mail: BornehusetLilleKolstrup@aabenraa.dk

Børneinstitutionen Posekær
Tlf. 7376 8590
E-mail: Posekaer@aabenraa.dk