Børnehuset Lille Kolstrup - børnehave

Børnehaven i Børnehuset Lille Kolstrup er et dagtilbud til handicappede børn fra 0-7 år.

Børnehaven er oprettet efter "Lov om social service" § 32. 
Børnehaven er en del af Børnehandicapområdet Aabenraa under Børn og Skole i Aabenraa Kommune. Børnehandicapområdet omfatter også aflastningen ved Børnehuset Lille Kolstrup, og børneinstitutionen Posekær, der er en døgninstitution for handicappede børn og unge. 

Se hele beskrivelsen her