For fagfolk

Ved anmodning om visitation til specialbørnehaveplads i Børnehuset Lille Kolstrup rettes henvendelse til: 

Afdelingsleder, Børnehaven: Thomas Byrgesen Lyhne

E-mail: Tbly@aabenraa.dk eller på telefonnr. 21 78 03 13 / 73 76 86 79

E-mail: Bornehusetlillekolstrup@aabenraa.dk
 
Visitationsanmodningen vedlægges relevante bilag der kan belyse barnets/den unges handi­cap. Evt. udtalelser fra specialister og læger, udskrifter fra journaler samt udtalelser fra dagtilbud m.m. 

Der er møde i Faglig Forum hver 14 dag, hvor ansøgningen behandles.

Den anmodende kommune og pårørende får skriftlig meddelelse om forløbet. 

www.socialtlederforum.dk

For yderligere information henvises til Socialt Lederforum

www.socialtlederforum.dk

www.tilbudsportalen.dk

For yderligere information henvises til tilbudsportalen.

www.tilbudsportalen.dk